Hydrotech

Hydrotech d.o.o. —  Cankarjeva 62, 5000 Nova Gorica 386 (5) 33 05 110 386 (5) 33 05 114 hydrotech@siol.net

S spoštovanjem do vode

Projektiranje in inženiring s področja komunalnega in vodnega gospodarstva

Športne in rekreativne površine

  • Ureditev pomožnega nogometnega igrišča v Novi Gorici, PZI, 1998, investitor MONG
  • Ureditev igrišč v športnem parku V Novi Gorici, PGD, PZI, 1999, investitor Zavod za šport Nova Gorica
  • Sanacija glavnega nogometnega igrišča v Novi Gorici, PGD, PZI, investitor Zavod za šport Nova Gorica
  • Ureditev otroških igrišč V Rožni dolini, PGD, PZI, 2000, invetitor Zavod za šport Nova Gorica
  • Sanacija glavnega nogometnega igrišča v Ajdovščini, idejna zasnova, 2001, NK Primorje Ajdovščina
  • Ureditev igrišč za tenis v športnem parku v Novi Gorici, PGD, PZI, 2002, Zavod za šport Nova Gorica