Hydrotech

Hydrotech d.o.o. —  Cankarjeva 62, 5000 Nova Gorica 386 (5) 33 05 110 386 (5) 33 05 114 hydrotech@siol.net

S spoštovanjem do vode

Projektiranje in inženiring s področja komunalnega in vodnega gospodarstva

Investicijska dokumentacija

  • Kanalizacija in vodovod Tabor, DIIP in investicijski program, 2007, investitor Mesta občina Nova Gorica
  • Lokalna cesta med državno cesto R2-444 in območjem centralnega odlagališča odpadkov Stara gora, DIIP in investicijski program, 2007, investitor Mesta občina Nova Gorica
  • Kanalizacija in vodovod na Lascu in Bregu v Mirnu, DIIP in investicijski program, 2008, investitor občina Miren – Kostanjevica
  • Vodovod Trenta, DIIP, 2011, investitor Občina Bovec
  • Ureditev pločnika ob ulici Vinka Vodopivca, DIIP, 2011, investitor Mestna občina Nova Gorica
  • Ureditev odvodjavanja in čiščenja odpadnih voda naselja Opatje Selo, DIIP, 2009, investicijski program, 2013, investitor občina Miren Kostanjevica
  • Kanalizacija naselja Biljana, DIIP, 2009, investicijski program, 2013, investitor občina Brda
  • Ureditev odvodnjavanja odpadnih voda in čistilna naprava naselja Opatje Selo, investicijski program, 2013, investitor Občina Miren - Kostanjevica